Whitepaper ’21st century skills in het onderwijs’

Download het whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs'De term ’21st century skills’ duikt steeds vaker op, ook in het Nederlandse onderwijs. Het whitepaper helpt een eerste beeld te vormen waarom deze vaardigheden van belang zijn, wat ze inhouden en wat ze voor het onderwijs kunnen betekenen. Bij de samenstelling is gekozen voor een compact en op hoofdlijnen geformuleerd formaat.

Het whitepaper is geschreven voor leerkrachten, docenten, directies, studenten, managers, bestuurders en andere belangstellenden in en om het onderwijs.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen daarvan. Vervolgens is een overzicht opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Het laatste onderdeel behandelt 21st century skills in relatie tot het onderwijs.

Zie http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper (Ook voor reacties op het whitepaper)

Tags: ,

4 Comments to "Whitepaper ’21st century skills in het onderwijs’"

  1. […] Download het gratis whitepaper '21st century skills in het onderwijs' (Erg leuke Whitepaper waarin helder wordt wat 21ste century skills kunnen betekenen voor onderwijs: http://t.co/LZC3Q38V @21stcskills…)…  […]

  2. […] Download het gratis whitepaper '21st century skills in het onderwijs'…  […]