Achtergrondinformatie


Achtergrondinformatie 21st century skills kind met ipad

Students today are raised on technology, fundamentally changing the educational environment and how students interact, learn and share. Continued focus on eliminating barriers to education by leveraging technology and the network will help bridge the digital divide and deliver world-class education to everyone. Today’s students are the leaders of tomorrow and it is our duty to provide the education they need to shape the future.”  

Scott McNealy, http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_McNealy  

Achtergrondinformatie over 21st centuryskills

Achtergrondinformatie over 21st centuryskills waaronder een gratis whitepaper, informatie over onderzoek, modellen en een overzicht van inspirende video’s. Onderstaande pagina’s zijn ook rechtsreeks te bereiken via bovenstaand menu.

Whitepaper

Achtergrondinformatie whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs'
Het gratis whitepaper helpt een eerste beeld te vormen waarom 21st century skills van belang zijn, wat ze inhouden en wat ze voor het onderwijs kunnen betekenen. Bij de samenstelling is gekozen voor een compact en op hoofdlijnen geformuleerd formaat.

Whitepaper ’21st Century Skills in het onderwijs’

Onderzoek


Overzicht nationale en internationale onderzoeken naar 21st century skills in het onderwijs. Resulaten op gebeiden als definitie’s, modellen, effecten en implementatiestrategieën.

Achtergrondinformatie over onderzoek naar 21st century skills

Modellen

model 21st century skills taxonomie Bloom
Overzicht van modellen in relatie tot 21st century skills: 21st century skills, Inzichten in leren en Implementatiestrategieën.

Achtergrondinformatie over modellen in relatie tot 21st century skills

 

Inspiratie

Sir Ken Robinson

Overzicht van video’s van inspirerende sprekers over onderwijsinnovaties. Onder andere Sir Ken Robinson, Sugata Mitra en een blik in de toekomst van leven, leren en werken.

Overzicht van inspirerende video’s

Meer weten over 21st century skills in het onderwijs? Bezoek de ondersteuningspagina voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor scholen en besturen die aan de slag willen met 21st century skills in het onderwijs.