Teamontwikkeltraject Leren in de 21e eeuw en 21st century skills


Een teamontwikkeltraject is geschikt om je als team (verder) te ontwikkelen op gebied van vormgeven en ontwerpen van uitdagend en betekenisvol onderwijs. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en worden op basis van overleg en samenspraak samengesteld. Een teamontwikkeltraject kan worden samengesteld voor bijvoorbeeld schoolteams (PO), voor bovenschoolse groepen leerkrachten en/of docenten (PO, VO en BO), voor vaksecties en/of beroepsopleidingen (VO en BO).

teamontwikkeltraject leren in de 21e eeuw en 21st century skills

Visie en deskundigheid

De dagen en of dagdelen van een teamontwikkeltraject zorgen voor zowel inspiratie als theoretische achtergronden rondom ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’. Ze dragen enerzijds bij aan anders kijken naar toekomstbestendig onderwijs (visieontwikkeling) en anderzijds aan het daadwerkelijk realiseren (deskundigheidsbevordering) daarvan. Onze trajecten zijn altijd praktijkgericht, alles wat geleerd wordt tijdens de bijeenkomsten passen deelnemers direct toe in de eigen onderwijspraktijk.
Alle dagen zijn zo ingericht dat er veel tijd is voor interactie op basis van werkvormen. We vinden het belangrijk dat teams zelf aan de slag zijn met (her)ontwerp van onderwijs. We richten ons op eigenaarschap van de deelnemers en het team en werken meteen aan een professioneel lerende cultuur. Tijdens introductie van en terugkoppeling uit de werkvormen dragen we zorg voor voldoende input en stof tot nadenken en handelen in de praktijk.

Een voorbeeld teamontwikkeltraject

Zoals aangegeven worden de bijeenkomsten samengesteld op basis van een intakegesprek en afstemming.
Een voorbeeld van een teamontwikkeltraject zoals die afgelopen jaren veel en vaak gekozen is kent als start globaal de programma’s van de workshop https://www.21stcenturyskills.nl/workshop-21st-century-skills/ en van de basisopleiding als omschreven op https://www.21stcenturyskills.nl/basisopleiding-21st-century-skills. Dit voorbeeld van een traject omvat veelal 3 dagen, eventueel te verdelen in dagdelen.
Vaak starten we op de eerste dag met de workshop die in de loop van de ochtend overgaat in de eerste dag van het programma van de basisopleiding. Deze eerste dag staat vooral in het teken van verdieping op de vaardigheden. Daarbij gebruiken we een coderingsgids die deelnemers helpt bij het zicht krijgen op de mate van ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden in een aantal voorbeeld leerarrangementen. Deze kennis kunnen ze vervolgens meteen ook in de praktijk gebruiken.
Op de tweede dag kijken deelnemers uitgebreid naar de mogelijke inzet van social media in het kader van betekenisvol leren en ontwikkelen van leerlingen. Verder staan we stil bij wat leerarrangementen zijn waarna deelnemers aan de slag gaan met het ontwerpen van een leerarrangement wat ze na dag twee in de praktijk gaan uitvoeren.
Op de derde dag kijken we daarop terug. Wat is geleerd in de praktijk, door zowel leerlingen als de deelnemers. Uiteraard blikken we daarnaast vooruit. Wat willen deelnemers verder gaan doen met de opgedane kennis en ervaringen? Heeft het invloed op de visie op leren? Wat valt er verder nog te leren? Ook is het de derde dag mogelijk meteen weer nieuwe leerarrangementen te gaan ontwerpen.
De ontstane vragen tijdens een teamontwikkeltraject vormen vervolgens vaak de basis voor verdere ontwikkeling.

Doelgroep teamontwikkeltraject

Een teamontwikkeltraject is geschikt voor leerkrachten, docenten, directies en locatieleiders in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Praktische informatie

Bij een teamontwikkeltraject gaan we uit van diverse dagen, afhankelijk van de intake en gewenste leeropbrengsten. In het genoemde voorbeeld wordt uitgegaan van drie hele dagen. Deze zijn eventueel ook deelbaar in dagdelen, kan ook in middag-avond combi’s. De eerste twee dagen zien we het liefst redelijk dicht opeenvolgend gepland.
We zorgen altijd voor elke deelnemer voor een cursusmap en achteraf een deelnamecertificaat (geaccrediteerd door register leraar). Daarnaast ontvangt de school tien gratis exemplaren van ons boek, zie https://www.21stcenturyskills.nl/boek/

Geïnteresseerd om verder de mogelijkheden te verkennen? Neem contact met ons op!