Modellen


Modellen Kinde met Skoolmate op schootModellen kunnen een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken welke vaardigheden van belang zijn in het onderwijs. Ze bieden een abstract en schematisch weergave van componenten en uitgangspunten.

In onderstaand overzicht een aantal modellen waarin aandacht besteed wordt aan:

  • 21st century skills
  • Inzichten in leren
  • Implementatiestrategieën

Modellen ingedeeld naar categorieën:

21st century skills

Overzicht van modellen op basis van onderzoek

In de ‘Discussienota 21st Century Skills NL’ beschrijven Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin diverse modellen die op basis van internationale literatuurstudie zijn geanalyseerd. Zie https://www.21stcenturyskills.nl/onderzoek voor de resultaten van het onderzoek.

Kennisnet en SLO

model-21st-century-skills-kennisnet-slo

Eind 2015 hebben Kennisnet en SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) een nieuw model 21st century skills ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Basis voor het model is een onderzoek van SLO uit 2014 waarin geconcludeerd werd dat 21st century skills nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidig onderwijs. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid nog weinig bleken uitgewerkt. Op basis van behoeften van leraren rondom meer kennis en inzicht in wat de vaardigheden concreet inhouden en aan lesmaterialen voor concrete houvast in de praktijk, is bovenstaand model ontstaan en worden komende periode voorbeelden uitgewerkt.
Zie verder: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden

The Partnership for 21st Century Skills (P21)

model 21st century skills P21

Het model van P21 vertegenwoordigt zowel 21e eeuw vaardigheden zelf als de omgevingen waarin geleerd kan worden en de te verwachten resultaten van de leerprocessen.
Zie verder: http://www.p21.org/overview

Inzichten in leren

Taxonomie van Bloom

model 21st century skills taxonomie Bloom

De taxonomie van Bloom beschrijft verschillende typen denkvaardigheden, opklimmend in complexiteit en moeilijkheidsgraad. Het schema kan worden gebruikt bij het samenstellen van leerarrangementen om hogere denkvaardigheden te ontwikkelen.
Driedimensionaal model taxonomie van Bloom

Implementatiestrategieën

Vier in Balans Plus 

model 21st century skills Vier in Balans Plus Kennisnet

Het model Vier in Balans Plus van Kennisnet vat samen wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over succesvolle invoering en gebruik van ict in het onderwijs. Het model gaat er van uit dat invoering van ict voor onderwijsdoeleinden meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. In de Plus versie zijn daaraan leiderschap en samenwerking toegevoegd.
Op http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor meer informatie over de resultaten van de landelijke monitor gebaseerd op dit model.