Visie en missie 21st century skills 5


Visie en missie 21st century skillsOnze visie en missie op 21st century skills in het onderwijs is gericht op een praktijkgerichte aanpak van innovatie van het onderwijs. ‘Leren in de 21e eeuw’ en de rol voor ’21st century skills’ worden uitvoerig beschreven in vele boeken en op het internet. Tijd om er werk van te maken in het onderwijs!

De kennissamenleving om ons heen vraagt andere kennis en vaardigheden dan scholen nu over het algemeen nog aanbieden en onderwijzen. Voorbeelden van die vaardigheden zijn: samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren.

Het huidige onderwijs is over het algemeen niet ingericht om deze 21st century skills tot ontwikkeling te laten komen. Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen. De zich ontwikkelende kennissamenleving vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het onderwijs; een paradigmashift. Scholen moeten toe naar een methodiek waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren,  interesses en talenten te ontwikkelen waarbij het persoonlijke leren centraal staat.

In het nieuwe paradigma is de leerkracht begeleidend coach van kinderen, biedt kennis holistisch aan en vergelijkt leerlingen niet met een gemiddelde of een standaard norm. Leerlingen worden vooral vergeleken met zichzelf.

Nieuwe media, die maatschappelijk nu al een grote plaats innemen, zijn in het onderwijs van de toekomst een essentieel onderdeel. Het vervreemdingsproces dat nu gaande is, wordt omgebogen tot een productieve, effectieve en efficiënte bijdrage, ondersteunend aan leerprocessen van kinderen. Leven en werken in de 21e eeuw betekent leven en werken met technologie en ‘nieuwe’ media.

Zoals gezegd is een paradigmashift nodig: een fundamentele omwenteling van het onderwijs. In het onderwijs wordt tot op heden meestal de ‘inside in’-aanpak gehanteerd. Er wordt een nieuwe visie bedacht, daarvoor wordt draagvlak gezocht en de nieuwe methodiek wordt geïmplementeerd. Op die manier, zo leert de ervaring, mislukt ongeveer zeventig procent van innovaties in het onderwijs.

In onze aanpak van innovatie naar ‘Leren in de 21e eeuw’, waarin 21st century skills een belangrijke rol vervullen, vernieuwen we ‘inside out’. Innovaties vinden plaats omdat er in de doelgroep, de leerkrachten en docenten dus, allereerst een gevoel van urgentie ontstaat voor veranderingen. Ze gaan zich daar verantwoordelijk voor voelen. In onze opzet wordt het nieuwe paradigma gestuurd en ontworpen door de deelnemers zelf. Ze krijgen invloed op de inrichting ervan.

Bij al deze nieuwe vaardigheden, die zowel leerkrachten en docenten als leerlingen dienen te ontwikkelen, gaan we uit van nieuwe inzichten over hoe mensen leren die zijn verkregen uit hersenonderzoek. Alles draait om stimuleren van leerprocessen, zowel binnen organisaties als de deelnemers zelf. Investeren in draagvlak en lerend vermogen is een garantie voor een succesvolle innovatie.

Meer weten over onze visie en missie? Neem contact met ons op.


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 gedachten over “Visie en missie 21st century skills