Boek ‘Leren in de 21e eeuw’


boek-leren-in-de-21e-eeuw-en-21st-century-skillsVanaf eind januari 2017 is het boek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ beschikbaar. Het is samengesteld als inspiratieboek met informatie en beelden voor betrokkenen en geïnteresseerden in en rond het basis- en voortgezet onderwijs. In het boek zijn ook leerarrangementen uitgewerkt waarmee leraren direct aan in de eigen praktijk aan de slag kunnen. Het inspiratieboek is tot stand gekomen door samenwerking met co-auteurs, experts en het team van BoekTweePuntNul.

Aanleiding boek

De termen ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ duiken steeds vaker op. Ze hebben betrekking op een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Waar komen deze termen vandaan? Welke invloed hebben ze op ons onderwijs?

Er zijn diverse redenen om in en rond ons onderwijs na te denken over de inrichting daarvan. Eén daarvan is de zich ontwikkelende kennissamenleving. De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie. We schuiven op van een industriële samenleving naar een kennissamenleving. Deze maatschappelijke verandering heeft een enorme invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Het roept vragen op over hoe we leerlingen daarop kunnen voorbereiden.
Een andere reden wordt steeds vaker ook door het onderwijsveld zelf benoemd. Het onderwijs ervaart een keurslijf van testen, toetsen en administratie. De mate waarin aandacht is voor opbrengsten op gebied van rekenen en taal zorgt voor te weinig aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden, talenten en interesses van leerlingen. Een uitdagende zoektocht naar een nieuw evenwicht ligt voor ons.

Inhoud boek

Het voorwoord is geschreven door SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Vervolgens wordt in het boek in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op:

 • Hoofdstuk 1: De kennissamenleving, waar hebben we het over?
 • Hoofdstuk 2: Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat er uit?
 • Hoofdstuk 3: Wat zijn 21st century skills?
 • Hoofdstuk 4: De weg er naar toe, hoe kom je daar?
 • Hoofdstuk 5: Inspiratie en Praktijkvoorbeelden

Op diverse onderdelen in de hoofdstukken is aan 10 experts in interviews gevraagd hun kennis en zienswijzen te delen:

 • Remco Pijpers: Wat betekent het opgroeien in een kennissamenleving voor kinderen en jongeren waar het gaat om digitale geletterdheid?
 • Kees Vreugdenhil: Wat weten we uit onderzoek rondom de ontwikkeling van het brein en wat betekent dat voor het onderwijs?
 • Emer Beamer: Wat kunnen we leren vanuit inzichten in ontwerpend en onderzoekend leren.
 • Sjef Drummen: Hoe is het onderwijsconcept Agora ontstaan en waar staat het voor?
 • Michael van Wetering: Wat staat ons te wachten aan technologische ontwikkelingen en wat beteken ze voor onderwijs?
 • Joke Voogt: De stand van zaken rondom 21st century skills vanaf het onderzoek in 2011
 • Karin Winters: Wat betekent het gebruik van social media bij leren voor de vaardigheden van leerlingen en leraren?
 • Angela Horsten: Wat betekent het voor een bestuur om op zoek te zijn naar het invullen van ‘Leren in de 21e eeuw en het ontwikkelen van 21st century skills’?
 • Naomi Mertens: Wat betekent het voor organisaties om aan de slag te gaan met professioneel lerende gemeenschappen en zo het formeel en informeel leren van leraren te organiseren?
 • Monique Aarts: Hoe is het om als directeur een school te begeleiden in een transformatieproces?

In hoofdstuk 5 delen onderstaande co-auteurs uit het basis- en voorgezet onderwijs hun ervaringen met leerarrangementen uit de praktijk:

Naast deze uitgevoerde leerarrangementen zijn vier nieuwe leerarrangementen ontworpen en omschreven.

In samenwerking met

Het inspiratieboek is verder tot stand gekomen door samenwerking met:

Bestellen

Het boek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ is te bestellen via de website van uitgeverij BoekTweePuntNul.

boek-bestellen