Verdiepingsdag Breinkennis


breinkennis-hersenenBreinkennis voor onderwijs

‘Minder lesgeven, meer leren!’

Een dag lang verdiepen in Breinkennis en deze direct vertalen naar je eigen praktijk. Dat is wat centraal staat op deze verdiepingsdag. Deelnemers aan deze dag verwerven inzichten in de bouw en werking van het menselijk brein in ontwikkeling. Relevante gegevens uit hersenonderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt in allerlei georganiseerde leerprocessen. Deelnemers ontwerpen hiermee Breinbewust Onderwijs. De opgedane kennis kan onder meer gebruikt worden bij:

  • ontwerp van betekenisvolle leerarrangementen 21st century skills;
  • ontwerp van lessen;
  • leerplan- en/of curriculumontwikkeling;
  • ontwerpen van onderwijs, leergangen en/of cursussen;
  • instructie geven over leerstof;
  • leer- en studiebegeleiding;
  • stagebegeleiding en coaching.

Breinbewust onderwijs wordt ook omschreven als: breinleren, hersenwerk, neurodidactiek, brain based teaching en brain based learning.

Dagprogramma

Tijdens de ochtend staat voornamelijk de ontwikkeling en de werking van het brein centraal. Vanaf de geboorte tot en met de pubertijd beschouwen we het proces en de inzichten vanuit hersenonderzoek. De ochtend is een afwisseling van informatieve delen en werkvormen.

Tijdens de middag verwerken deelnemers de opgedane kennis naar verbeteringen van een bestaand leerarrangement, ontwikkelen ze een nieuw leerarrangement, of ontwerpen lessen. Uiteraard wordt daarin aandacht voor het ontwikkelen van 21st century skills.

Doelgroep

Deze dag is zowel geschikt als verdieping op de basisopleiding 21st century skills in het onderwijs als voor deelnemers die lessen willen ontwerpen gebaseerd op breinkennis. Van deelnemers wordt verwacht dat ze willen werken met lessen, leerarrangementen en/of projecten, thema’s waarin de leerling centraal staat. Onderliggende visies op leren zijn die van natuurlijk leren, ontwikkelingsgericht leren, ervaringsgericht leren, onderzoekend leren en ontdekkend leren.

Begeleiders

Deze dag wordt verzorgd door:

Kees Vreugdenhil,  http://www.breinbewust-onderwijs.nl
Frank van den Oetelaar, https://www.21stcenturyskills.nl

Op locatie

Deze verdiepingsdag wordt op locatie verzorgd. Neem contact met ons op om specifieke mogelijkheden te bespreken.