Whitepaper ’21st Century Skills’ gratis downloaden 87


Het whitepaper is in 2012 geschreven naar aanleiding van de steeds vaker opduikende term ’21st century skills’. Zowel internationaal als in het Nederlandse onderwijs besteden steeds meer organisaties aandacht aan vraagstukken rondom de inrichting van het onderwijs. Sluit het voldoende aan op de lerende leerling? Sluit het voldoende aan op ontwikkelingen in de samenleving? Krijgen leerlingen voldoende ruimte om vaardigheden te ontwikkelen om in die veranderende samenleving goed te kunnen leven, leren en werken?

Achtereenvolgens wordt in het document aandacht besteed aan het ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen daarvan. Het helpt een eerste beeld te vormen waarom vaardigheden, naast kennis, daarin van belang zijn. Vervolgens is een overzicht, een eerste verkenning, opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Het laatste onderdeel behandelt 21st century skills in relatie tot het onderwijs. Vraag daarbij is of implementatie binnen de huidige context van onderwijs afdoende is of dat een paradigmashift nodig is.

Het whitepaper is geschreven voor leerkrachten, docenten, directies, studenten, managers, bestuurders en andere belangstellenden in en om het onderwijs. Bij de samenstelling is gekozen voor een compact en op hoofdlijnen geformuleerd formaat, het is dus niet uitputtend in informatie. Vanaf 2012 is het document al veel en vaak gedownload en gebruikt om een eerste beeld te vormen. Op deze website is verder aanvullende informatie te vinden.

Vanaf januari 2017 is ook een boek verkrijgbaar over het onderwerp, zie verder https://www.21stcenturyskills.nl/boek/

Laat suggesties voor aanvullingen, kritische kanttekeningen/opbouwende kritiek en/of reacties onderstaand achter.

Download het whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs'

Een bericht  over het whitepaper op Twitter via onderstaande link, of een reactie onder aan deze pagina wordt op prijs gesteld. Downloaden zonder Twitterbericht? Klik op bovenstaande afbeelding.

Tweet: Ik heb zojuist het gratis whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs' gedownload #21stcenturyskills bit.ly/QxcDud

Bronvermelding (Apa):
Oetelaar, Frank van den, (2012) ‘Whitepaper 21st Century Skills in het onderwijs’
https://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

87 gedachten over “Whitepaper ’21st Century Skills’ gratis downloaden

 • Elise van den Biggelaar

  Goedemiddag,

  Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik opzoek naar een observatielijst voor de leerkrachten m.b.t. de 21ste eeuwse vaardigheden. Ik wil de leerkrachten begeleiden in het proces hoe je gaat werken met de 21ste eeuwse vaardigheden. Met de observatielijst wil ik verbetering gaan zien in de houding van de leerkrachten. Heeft u toevallig een observatielijst waarin alle aspecten voorkomen met de 21ste eeuwse vaardigheden?

  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Elise van den Biggelaar

  • Tom de Beer

   Beste Elise,

   Ik ben ook bezig met een afstudeeronderzoek en ben ook zeer geïnteresseerd in de observatielijst voor leerkrachten.
   Ben jij al begonnen met het maken van deze observatielijst? Zo ja, zou ik deze dan in mogen zien, dat zou me heel erg helpen met mijn onderzoek.

   Ik zie graag je reactie tegemoet.

   Vriendelijke groet.,

   Tom de Beer

   • Femke Roelofsen

    Beste Tom en Elise,

    Net zoals jullie, ben ik ook bezig met een afstudeeronderzoek over de 21st century skills. Ik wil graag leerkrachten observeren in hoeverre ze deze skills al toepassen in hun huidige onderwijs. Zijn jullie al een stukje verder met jullie onderzoek? En hebben jullie al een observatie afgenomen? Zo ja, zou ik dan die observatielijst en de resultaten hiervan in mogen zien? Ik kan dit ook weer goed gebruiken voor mijn onderzoek. Als ik jullie kan helpen met jullie onderzoek, doe ik dit graag!

    Vriendelijke groeten,
    Femke Roelofsen

 • Saskia Lankhorst

  Beste Frank,

  Ook ik ben bezig met een onderzoek naar 21st century skills. Ik werk als docent op een middelbare school waar ze vier jaar geleden zijn gestart met het digitaliseren van het onderwijs. Inmiddels gebruikt de gehele onderbouw een IPad in de klas. En ik wil onderzoeken of onze onderbouw leerlingen door het gebruik van een device ook de 21st century skills beter beheersen.
  Ik zou graag willen weten of hier al bestaande meetinstrumenten voor zijn, en zo ja, of ik die ook zou kunnen gebruiken.
  Alvast heel erg bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Saskia Lankhorst

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Saskia,

   Het ligt er, wat ons betreft, aan wat je verstaat onder meten. Als je doelt op meten door middel van toetsen, dan zijn die niet, zo ver wij weten.

   Zelf gaan we minder uit van meten en meer van vaardigheidsontwikkeling inzichtelijk maken. Onderliggende instrumenten die daarbij te gebruiken zijn zijn bijvoorbeeld werken met rubrics en portfolio’s, gekoppeld aan leerling- docentgesprekken. Leerlingen krijgen daarmee zelf meer regie op de eigen ontwikkeling en worden daarbij door docenten ondersteund.
   Daarnaast hebben we instrumenten die we gebruiken om met docenten te bekijken in welke mate leeractiviteiten ruimte bieden voor het ontwikkelen van 21st century skills. Deze instrumenten gebruiken we in ons ondersteuningsaanbod, bijvoorbeeld de basisopleiding.

   Als laatste leg ik je graag voor dat wat ons betreft 21st century skills veel verder gaat dan alleen gebruik van ict. Om daaraan ruimte te bieden staat traditioneel onderwijs voor de uitdaging op te schuiven naar een model waarin de leerling daadwerkelijk centraal staat, werkt aan kennis en vaardigheden in betekenisvolle leerarrangementen. Het gebruik van ICT is daarbij een middel.

   Succes met je verdere onderzoek!!! We horen graag als je een en ander beschikbaar hebt?

   Met groet,

   Frank van den Oetelaar

  • Eilish Duthoit

   Beste mevrouw Lankhorst

   Ik ben studente en mijn bachelorproef gaat over 21st century skills.
   Zou ik mogen vragen welke bronnen u hebt gebruikt?
   Ik zou mij ook graag toespitsen op het digitaliseren van het onderwijs.
   Alvast bedankt!

   met vriendelijke groet
   Eilish Duthoit

 • Jan Schoolmeesters

  Als – al wat oudere – lector muzische vorming in een Vlaamse lerarenopleiding, begon ik vorig jaar aan de opleiding Master Kunsteducatie in Tilburg. Dit jaar maak ik mijn masterproef: ‘Onderwijsvernieuwing: Uit de Kunst! – Nieuwe technologieën in muzische vorming als aanzet tot 21ste eeuws leren en onderwijzen’.

  Een hele uitdaging… waarover ik graag in gesprek wil gaan met jullie. Kan dat?

  Groeten.

  Jan

 • Jaap Scholten

  Op onze school zijn we een inhaalslag aan het maken op het gebied van ICT en het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze leerlingen. In de steeds sneller veranderende maatschappij vraagt dit om het beheersen van de juiste competenties. Ik hoop dat dit document een basis kan zijn voor een goede onderbouwing van het belang van het aanbieden van 21st skills.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Jaap,

   Een mooie uitdaging waar jullie als school niet alleen in staan. Goed dat je bij ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ breder kijkt dan alleen naar ict. Succes met het whitepaper. We hebben uiteraard ook andere ondersteuningsmogelijkheden als workshops, studiedagen en opleidingstrajecten 🙂

   Met groet,

   Frank van den Oetelaar

 • Pieter den Breejen

  Goedemorgen Frank,

  Ik heb je stuk over de 21e eeuwse vaardigheden gelezen en het geeft mij zeker een compleet beeld over deze vaardigheden opzich.
  Voor mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) ben ik bezig met aspecten van deze vaardigheden
  om in de klas in te kunnen zetten! Het gaat vooral over zelfregulerend werken en het werken met kindportfolio’s, om dit in te zetten om kinderen beter voor te bereiden op het middelbare onderwijs en de samenleving. Ik zou alleen meer koppelingen willen maken tussen deze vaardigheden en mijn onderwerp.
  Graag zou ik verder met je in contact komen om hier het een en ander over te vragen.

  Ik ben benieuwd naar je reactie!

  Met vriendelijke groet,
  Pieter den Breejen

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Pieter,

   Interessant onderzoek! Ben graag bereid je verder te helpen. Lijkt me het handigst als je je mobiel nr aan me mailt, ik bel je dan om een en ander verder te bespreken. Geef je meteen aan wanneer je het best bereikbaar bent?

   Met groet, Frank vd Oetelaar

 • Ary A. van den Broek

  Beste Frank,

  Na het lezen van het document en de 69 gedachten, toch een vraag, te weten

  Wat is te melden over de kwaliteit en het gebruik van nieuwe media als communicatiemiddel binnen het basisonderwijs? Zeker als we dit betrekken op de vaak nu nog gebruikte communicatiemiddelen richting: leerlingen, ouders, collega’s en externen in relatie tot 21ste century skills.

  Ik ben benieuwd.

  Met vriendelijke groeten,
  Ary A. van den Broek
  Groepsleerkracht 8 en
  nieuwsgierig

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Ary,

   Daarover is veel te melden, helaas wat teveel om dat hier te beantwoorden. Ben graag bereid dit verder telefonisch met je te verkennen. Lijkt me het handigst als je je mobiel nr aan me mailt, ik bel je dan om een en ander verder te bespreken. Geef je meteen aan wanneer je het best bereikbaar bent?

   Met groet, Frank vd Oetelaar

 • Marjon

  Goedendag Frank,

  Voor mijn werk en mijn studie Master SEN ben ik bezig met het verzamelen van informatie over de 21st Century Skills. Ik ben werkzaam op het cluster 2 onderwijs; onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Ik lees op het SLO dat er initiatieven worden ontwikkeld om de 21e eeuwse vaardigheden binnen het SO te onderwijzen.
  Binnen de vaardigheden lijkt de nadruk te liggen op communicatie, samenwerken, snelheid van de informatie, meedenken, inspraak, een leven lang leren, delen van kennis etc. Ik ben nieuwsgierig naar uw visie op de toekomst van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en de 21e eeuw. Gaat de snelheid van de informatie en de nadruk op communicatie voor deze leerlingen een struikelblok vormen of geeft het hen juist meer kansen om aan te sluiten in de samenleving?
  Ik ben nieuwsgierig naar uw reactie.
  Met vriendelijke groet, Marjon

  • Annemarie Peperkamp

   Marjon,

   ik kom graag in contact met jou, ben bezig met dezelfde vragen .Ben ook benieuwd wat Frank van de Oetelaar naar jou toe aangegeven heeft.

   Hartelijke groet, Annemarie Peperkamp, I-coach Kentalis ambuante dienst Nijmegen

 • Riemer Kramer

  Beste Frank,

  Ik heb zojuist je white-paper met belangstelling gelezen. Een heldere bijdrage aan een belangrijke discussie over onderwijs. Je inzichten komen van pas in mijn overzicht van 21st century skills in het Nederlandse (basis)onderwijs dat ik in opdracht van een groep Zuid-Koreaanse onderwijsontwikkelaars schrijf.
  Zij zijn erg benieuwd naar de implementatie in ons basisschoolcurriculum van met name ‘soft-skills’/ niet cognitieve vaardigheden. Ook wil men weten hoe Pabo’s in Nederland hun studenten leren aan welke vaardigheden je naast de kennis en kunde ( cognitie) juist in toenemende mate aandacht zou moeten schenken. In gesprek met een opleider aan één van onze vooraanstaande Hogescholen – Pabo’s kom ik al snel tot de conclusie dat er maar bitter weinig aandacht is voor het grote belang van 21st century skills. Ook is het teleurstellend te horen dat de ontwikkelkracht, zelfs vanuit de academische Pabo’s erg klein is, omdat studenten op hun stagescholen helaas meestal worden geconfronteerd met klassieke onderwijsstijlen en -methoden. En daarom besteden de opleiders van leerkrachten er dus veel te weinig tijd aan.
  Nu zijn er gelukkig ‘omdenkers’ en voorop-lopers zoals Claire Boonstra (Operation Education), Marice de Hond 04NT en de mensen achter de 7 habits-scholen en zijn er initiatieven als ‘Habits of Mind’, maar ben ik ben toch bang dat, ondanks het hoopgevende voor-advies van het Platform Ons Onderwijs 2032 dat een paar dagen geleden het licht zag, er op korte termijn niet wezenlijke veranderingen in ons onderwijs te verwachten zijn. Is dit te negatief? Wat vertel ik de verwachtingsvolle Zuid-Koreaanse ontwikkelaars? Waar zijn de echt goede voorbeelden van een werkelijke implementatie van non-cognitive skills? Ik ben benieuwd naar je reactie.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Riemer,

   Goed te lezen dat het whitepaper bijdraagt aan de opdracht waarmee je bezig bent. Succes daarmee!

   Je beeld over de PABO’s ligt naar mijn idee wat genuanceerder. Ik onderken je beeld dat er over het algemeen nog te weinig aandacht aan besteed wordt. Er zijn echter uitzonderingen. We hebben afgelopen periode op diverse PABO’s bijdragen mogen leveren aan beeldvorming. De meesten daarvan waren al aan het werk of het heeft ze op een nieuwe zoektocht gezet.

   Ook aan ons wordt vaak gevraagd hoe lang de paradigmashift gaat duren. Een moeilijk te beantwoorden vraag. Vaak zeg ik dat ik hoop dat het 5 jaar duurt, maar dat ik denk dat het wellicht één of twee generaties in beslag gaat nemen. Het onderwijssysteem zoals we dat nu (over het algemeen, wederom mooie uitzonderingen daar gelaten!) is een heel star systeem. Komende jaren zal er stevig aan gesleuteld moeten worden. Zelf werken we vanuit de opvatting dat een transitie alleen door de direct betrokkenen zelf kan worden vorm gegeven. We weten uit het verleden dat veel innovaties gestrand zijn op van bovenaf bedachte modellen in plaats van door leerkrachten en docenten ontworpen onderwijs. Deze aanpak vergt nu eenmaal veel meer tijd.

   Wellicht is het een idee deze conversatie eens via bijvoorbeeld Skype voort te zetten???

   Met groet, Frank vd Oetelaar.

 • Hugo Beelen

  Hallo Frank,

  Ik heb zojuist je white paper doorgenomen en je visie op het onderwijs is erg innovatief en vernieuwend. Het paper zit inhoudelijk goed in elkaar. Eventueel kan de paper worden omgezet in een blog of posten op je linkedin profiel.

  Voorbeeld van een blog waarin ik een architectenbureau heb geholpen:
  http://morfis.nl/logbook/

  Op mijn linkedin profiel zie je dat mijn afstudeer scriptie ook op mijn linkedin pagina staat.

  Echter is dit allemaal optioneel.

  Groet

  Hugo Beelen
  URban BASED

 • Martijn Fuhler

  Beste Frank van den Oetelaar,

  Voor mijn afstudeerscriptie(Pabo) doe ik onderzoek naar de 21st century skills in het basisonderwijs gekoppeld aan de zaakvakken (Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Na een 0-meting schrijf ik op dit moment een handreiking voor leerkrachten waarin ik per skill afzonderlijk voorbeelden geef over hoe men tijdens de lessen kan insteken op de 21st century skills. Echter kan ik nergens voorbeelden vinden over de toepasbaarheid en/of concrete voorbeelden / les ideeën voor iedere skill afzonderlijk. Heb jij informatie die mij verder kan helpen bij het schrijven van mijn handreiking?

  Met vriendelijke groet,

  Martijn

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Martijn,

   Zelf benaderen we 21st century skills vanuit een ander onderwijsparadigma. Daarin zijn vakken niet meer los van elkaar en in lessen georganiseerd. We ontwerpen met leerkrachten betekenisvolle leerarrangementen die vakoverstijgend zijn en waarin leerlingen de vaardigheden kunnen ontwikkelen.
   Op onze website vind je een paar voorbeelden van dit soort leerarrangementen. Komende periode willen we er daar meer aan toevoegen.

   Succes met je scriptie!

   Met groet, Frank van den Oetelaar

 • Dilek

  Beste Frank,

  Voor mijn afstudeeronderzoek probeer ik achter te komen welke betekenis de toekomstige beroepsprofiel van de HBO docent heeft voor een Strategisch Personeelsplan.
  Zullen zij bijvoorbeeld anders opgeleid zijn, hebben ze andere verwachtingen, andere kwaliteiten dan de huidige docenten. Worden ze specifiek of juist generiek opgeleid? Wellicht heb jij informatie of contacten die mij verder op weg kunnen helpen?

  Groet,

  Dilek

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Dilek,

   Een vraag die wat te uitgebreid is om via dit reactiebord te beantwoorden. Wil je graag verder helpen. Mail je me wat momenten waarop ik je kan bellen of we een Skype-overleg kunnen hebben?

   Met groet, Frank vd Oetelaar

 • Martin Valenkamp

  VRAAG: is u bekend of er ook al aanzettingen / pogingen / uitwerkingen van de 21ste eeuwse vaardigheden in Pabo en PO-onderwijs zijn waar het de kunstvakken betreft? Ik zoek naar materiaal en theoretische overwegingen op dit terrein.

  Hartelijk dank,

  Martin Valenkamp

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Martin,

   Er zijn diverse scholen, leerkrachten en docenten die vanuit de invalshoek 21st century skills naar cultuureducatie kijken. Zelf werken we vooral praktijkgericht. Zo hebben we in een opleingstraject met Kunstbalie in Tilburg samen gewerkt met leerkrachten en kunstenaars om leerarrangementen te ontwikkelen waarin zowel kunst als het ontwikkelen van vaardigheden centraal staan.
   Een snelle zoekopdracht op Google op ‘cultuureducatie en 21st century skills’ leverde daarnaast de nodige informatie op.

   Is dit wat je zoekt?

   Met groet, Frank vd Oetelaar

 • Charley Reijnders

  Beste Frank,

  Wij doen een onderzoek naar de 21st century skills en vroegen ons af in hoeverre er rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het puberbrein. De vaardigheden die worden benoemd zijn namelijk volop in ontwikkeling onder de adolescenten en zijn nog niet ontwikkeld. Wij vroegen ons dus af of hier rekening mee is gehouden en hoe hier vorm aan wordt gegeven?

  Met vriendelijke groet,

  Charley Reijnders

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Charley,

   Het is juist om deze reden dat we vinden dat er meer aandacht moet komen voor het ontwikkelen van 21st century skills. Zowel bij kinderen als bij jongeren staat een brede, en daarmee ook het brein, ontwikkeling centraal. Vanuit het kind- jongerperspectief zou daarom meer naar een brede ontwikkeling, dus bijvoorbeeld ook persoonlijke, gekeken moeten worden.

   Succes verder met je onderzoek!

   Met groet, Frank vd Oetelaar

   • Charley Reijnders

    Beste Frank,

    Uit uw respons begrijp ik dat de 21st century skills gefocused zijn op de brede ontwikkeling van het brein, maar daarnaast ook juist persoonlijk toegepast kunnen worden. Heb ik dit goed begrepen?
    Voor ons onderzoek heb ik namelijk gekeken naar de ontwikkeling van de Prefrontale cortex ten opzichte van de limbische hersenkernen en daaruit is op te maken dat het brein juist op de gebieden als probleemoplossendvermogen, communiceren en samenwerken volop in ontwikkeling zijn waardoor op die gebieden chaos heerst. Elke jongere ontwikkelt zich hierin overigens verschillend. Vandaar mijn interesse op het gebied van de ontwikkeling van het ‘puberbrein’ t.o.v. de 21st century skills.
    Zou u mij hier meer over kunnen vertellen?

    Met vriendelijke groet,

    Charley Reijnders

 • Sanne Muijsert

  Goedemiddag,
  Ik vroeg me af of u meer weet over het ‘hoe te evalueren/meten van de 21st century skills’. Hierover doe ik mijn afstudeeronderzoek op de pabo. Zijn hier al concrete instrumenten voor ontwikkeld voor op (Nederlandse) basisscholen?
  Groet, Sanne

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Sanne,

   Er zijn hier voor instrumenten in ontwikkeling. Ik zal je in een email de contactgegevens mailen van iemand die er bij betrokken is. Wellicht kan hij je verder helpen.
   Succes met je onderzoek, hoor graag als het zo ver is!

   Frank vd Oetelaar

   • Mandy Schalkwijk

    Beste Frank van den Oetelaar,

    Ik heb dezelfde vraag als Sanne. Zou u de contactgegevens willen mailen? Ik ben op zoek naar een checklist over 21st century skills. Voor mijn afstudeeronderzoek (pabo, Marnix Academie) wil ik meten in hoeverre de 21st century skills aanwezig zijn bij de vakken die worden gegeven met de tablet.

    Met vriendelijke groet,
    Mandy Schalkwijk

    • Maria de Greeff

     Dag Frank.

     Ben op zoek naar een checklist over 21st century skills voor studenten én docenten? Misschien kun je mij dit
     mailadres ook sturen?
     Met vriendelijke groet,
     Maria de Greeff

    • Saskia Lankhorst

     Beste Mandy,

     ik ben zelf met een vergelijkbaar onderzoek bezig (link tussen 21st century skills en het gebruik van een device in de klas) maar dan op de middelbare school.
     Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van jouw onderzoek, met wellicht de mogelijkheid om een verwijzing te maken naar jouw onderzoek binnen het basisonderwijs.
     Hopelijk lees je dit!

     Met vriendelijke groet,
     Saskia Lankhorst

   • Evert Morren

    Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een instrument om vanuit de 21th centuryskills meetbare vaardigheden in beeld te krijgen bij de overgang PO-VO. We willen ze graag vertalen naar concrete meetbare vaardigheden per leerroute (van Praktijkonderwijs naar VWO). Kun jij ons op een spoor zetten….?
    Met vriendelijke groet,
    Eefke Kuiper (VO) en Evert Morren (PO)

    • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

     Beste Eefke en Evert,

     Er wordt momenteel internationaal gekeken naar het inzichtelijk maken van ontwikkeling van 21st century skills. In Nederland weet ik dat ook SLO zich daarmee bezig houdt. Je zou daar eens kunnen kijken?
     Verder werken we hier en daar met zogenaamde rubrics. Een manier om leerlingen zelf inzicht te geven opd e ontwikkeling, wat vervolgens weer een basis vormt voor leerling-leerkracht gesprekken. Heeft overeenkomsten met leren op basis van portfolio.

     Groet, Frank vd Oetelaar.

   • Angelique

    Beste Frank,

    Ik heb een soortgelijke vraag als Sanne, voor mijn afstudeeronderzoek aan de HAN zoek ik instrumenten om te meten en te evalueren?
    Zou u mij ook de contactgegevens toe kunnen sturen?

    Met vriendelijke groet,
    Angelique

  • Chantal Nacken

   Hoi Sanne,

   Ik ben met een soortgelijk onderwerp bezig voor mijn scriptie. Mijn stageschool De Vallei in Elst ontwikkelt op dit moment in samenwerking met de Wetenschapswinkel Wageningen Universiteit een app om 21st Century skills per individuele leerling inzichtelijk te maken. Misschien kunnen we elkaar helpen met literatuur e.d. Ik zoek contact met je via linkedin.

   Tips met betrekking tot dit onderzoek zijn van harte welkom! Alvast bedankt!

   • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

    Wat leuk dat jullie elkaar zo vinden en mogelijk kunnen gaan samen werken. Mochten jullie elkaar via deze berichten niet kunnen contacten, laat het dan weten. Heb beide mailadressen van jullie.

    En in de onderzoeken zijn we natuurlijk ook geïnteresseerd!

    Succes!

    Groetjes, Frank vd Oetelaar

 • amrita

  Hallo
  ik vroeg mij af wie de oorspronkelijke bedenkers zijn van 21st century skills ivm mijn opleiding leren en innoveren

  Ik ben aan het zoeken maar misschien kunnen jullie mij verder helpen

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Amrita,

   Dat is een heel interessante vraag waarop ook wij het antwoord niet weten. Vermoedelijk heeft iemand hem ooit bedacht en is de term een eigen leven gaan leiden. De echte oorsprong vinden zal dus niet eenvoudig zijn. Mocht je het antwoord vinden, dan horen we dat graag!

   Succes met je opleiding!

   Frank vd Oetelaar

 • Franka

  Hoi,

  Ik was benieuwd welke theoretische bron er hoort bij het stappenplan dat jullie aangeven bij het stukje integratie of innovatie waarin wordt beschreven dat er eerst een visie moet worden ontwikkeld etc.

  Franka

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Franka,

   Er is niet één bron aan te wijzen hiervoor. Er zijn overigens ook verschillende aanvliegroutes. Zelf hanteren we bijvoorbeeld vaak onderstaand model:

   Onderwijs en visie

   We kiezen daarbij voor innovatie vanuit visie. Van daaruit kan je kijken naar wat dit betekent voor de andere domeinen in het schema.

   Frank vd Oetelaar

 • Don Zuiderman

  Hoi,

  Voor mijn Pabo studenten (Hogeschool Utrecht) heb ik een kennisclip gemaakt over de 21st Century Skills, waarin ik het onderwerp in 4,5 minuut uitleg. Misschien ook voor jullie handig om te kunnen delen met anderen?

  http://youtu.be/V9ZwFdyEa5s

  Vriendelijke groet,

  Don Zuiderman

 • Corine Korrel; Beroepenfeesten VMBO On Stage

  goedemiddag, met belangstelling heb ik kennisgenomen van de 21st Century Skills. In uw white paper mis ik nog ten zeerste de rol van het (lokale)bedrijfsleven en ondernemers als rolmodel en kennisbron voor leerlingen (en docenten). Bij de skills horen wat mij betreft ook netwerkleren: netwerkbewustzijn en netwerkgedrag, de leerling als relatiebeheerder. Hoe kijkt u daarnaar?
  met vriendelijke groet, Corine Korrel
  initiatiefnemer nieuwe (beroeps)netwerken voor VMBO leerlingen.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Corine,
   Leuk te lezen dat je met belangstelling het whitepaper hebt gelezen. We besteden daarin inderdaad geen aandacht aan het lokale bedrijfsleven. Het whitepaper was vooral bedoeld om in Nederland meer bekendheid aan en een summiere uitleg te geven over 21st century skills.
   Inmiddels zijn we met een aantal scholen en besturen op weg. Dat is vooral nog in het basisonderwijs, hoewel ook VO en (V)MBO belangstelling toont. De koppeling naar bedrijfsleven maken we in een aantal basisscholen al. Leren in de 21e eeuw is voor ons vooral betekenisvol leren. Daarin zien we dus zeker kansen voor samenwerking met bedrijven en gaan dat toekomstig verder mee vorm en inhoud geven.
   De skills die we opsommen zijn niet allesomvattend. Met scholen kijken we aan de hand van ‘ons’ overzicht naar wat zij belangrijk vinden voor leerlingen. Er ontstaan daarom telkens weer andere invullingen.
   Met grote, Frank vd Oetelaar

 • Ilona van Dalen

  Goedemorgen heren,

  Ik zit in het tweede jaar van de Fontys PABO in Tilburg en ik moet voor het vak Sociaal Emotionele Ontwikkeling & Opvoeding een artikel zoeken en daar een stelling van maken, waar ik het mee eens of oneens mag zijn. Ik ben het helemaal eens met jullie whitepaper, zeker aangezien ik Ontwikkelend Onderwijs van Van Parreren en het Coöperatief Leren eraan kan koppelen. Hebben jullie misschien een goed geformuleerde stelling die ik uit het artikel kan leiden?
  Ik hoor het graag van jullie.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Ilona,

   Het zou iets kunnen zijn als:

   Leerlingen moeten in het onderwijs meer ruimte krijgen om zich breder te kunnen ontwikkelen. Een leerling is meer dan een citoscore.

   Hoop dat je er iets mee kan. Succes!

 • Roeland Smeets

  Als je begint met maatregelen om de cohesie binnen een klas en een school te versterken, dan creëer je een voedingsboden waarin die skills beter zullen gaan gedijen want het gaat in veel gevallen om sociale vaardigheden.

  Maatregelen die een school kan nemen:
  * bied de leerlingen een ruimte waarin ze ongestoord tijdens tussenuren of na school kunnen samenwerken aan hun schoolwerk.
  * Bied oudere leerlingen de mogelijkheid (al of niet tegen betaling) bijles te geven aan jongere leerlingen.
  * Organiseer een toernooi waarin klassen het tegen elkaar opnemen op het gebied van sport, theater, film dans, muziek en culinair. Je zal zien dat er veel (al dan niet 21 century-) skills bij komen kijken en in ieder geval versterk je de cohesie binnen de klassen.

  Wat betreft Kennisconstructie , ICT gebruik voor leren, samenwerken.
  * Door tijdens een les informatievaardigheden algemene vragen (die heel uiteenlopende vakgebieden bestrijken) te stellen, haak je aan op het kennisniveau van de leerlingen. Als het goed gaat, komt de klas (alle leerlingen hebben een pc) niet in een keer op het juiste antwoord, maar komen de verschillende leerlingen wel langzaam maar zeker in de buurt van het juiste antwoord. Wat je dan doet is de collectieve intelligentie van een klas aanboren.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Niet helemaal, daar is het whitepaper voor 🙂

   Toch een poging:
   21st Century Skills zijn de vaardigheden die kinderen en jongeren moeten ontwikkelen om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren. Functioneren kan dan worden beschouwd als leven, werken en een levenlang leren.

   Kan je er zo wat mee?

 • Geert Klein Geltink

  Beste Henk en Frank,
  Van Archipel een workshop van jullie bij mogen wonen. Goed initiatief, maar ook met aandacht de kritische reacties gelezen. Blijf ook aandacht geven aan de niet technische “skills” zoals Lilian ze benoemd. Daarom is Kanamori ook een held!

 • Caroline

  Hoi Henk
  Na gisteren de bijeenkomst van de leercirkel 21centuryskills in oprichting op de Lucas in Den Haag bijdewoond te hebben……vandaag op zoek naar meer info! Ik kom meteen op jou/ jullie site.
  Ik ga het te downloaden stuk lezen!
  Tot de volgende ontmoeting
  Groet
  Caroline Sanders

 • Karin Verkooijen

  Super!
  Kennen jullie De Nieuwste School in Tilburg.
  Zij hebben er al aardig wat van begrepen.
  Kijk maar ‘ns op hun site.
  Veel succes verder!

  • Henk Lamers

   Beste Wilfred,
   Het doet heel erg goed om te zien dat het whitepaper stof tot nadenken geeft!! Met je oprechte en goede commentaar kun we de standpunten verder aanscherpen en uitwerken. Daar doen we het ook voor. In het whitepaper hebben we getracht de kern aan te geven waar het onderwijs van de 21e eeuw aan zou moeten voldoen. Niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op een aantal ontwikkelingen, zowel in onze maatschappij als mondiaal gezien.
   De aanscherpingen nemen we dan ook zeer ter harte en zullen zonder meer aanleiding geven tot een bijgestelde versie. Eigenlijk is dit dan ook weer een oproep aan iedereen die het whitepaper gelezen heeft, om daar een reactie op te geven. Wij zijn jullie zonder meer zeer dankbaar voor.

   Henk Lamers

 • Jacolien van Dijk

  Hoe citeer ik jullie in APA? Geweldige whitepaper, sluit perfect aan bij de introductie van mijn onderzoeksvoorstel naar Flip de Klas. Ga het zeker op het bureau van mijn schoolleiding leggen, want er valt nog zo’n enorme inhaalslag te maken!

 • Hans Pronk

  Ha die Frank en Henk

  Perfecte start. Ik ga eind van de week een workshop over dit onderwerp verzorgen voor een groep masterstudenten waarbij ik de discussie zoals deze bij 21st century skills group members is gevoerd een belangrijke plaats ga geven.

  En ga jullie initiatief presenteren met de vraag deel te nemen aan de discussie.

  Groet en tot snel

 • Karsten van Deutekom

  Beste Henk en Frank,
  Een goed en duidelijk stuk, leesbaar voor een breed onderwijspubliek. Goed dat jullie dit voortvarend oppakken. Ik blijf het met grote belangstelling volgen om lopende processen in onze organisatie te continueren en nieuwe trajecten uit te zetten.

  • Frank van den Oetelaar Bericht auteur

   Beste Pedro,

   Dank voor je reactie. Voor de volgende versie van het whitepaper zeg ik je toe nader onderzoek naar de term ‘digital natives’ te verrichten en op basis daarvan te bepalen of we het gebruik er van doorzetten of vervangen door een beter alternatief.

   Ik lees op je website: ‘De mythes over de nieuwe generatie jongeren ontkracht. Feit. De nieuwe jongeren zijn anders.’ In welke mate en zeker ook hoe efficiënt ze gebruik maken van ict is zeker een punt van aandacht. Dat ze echter anders en vooral intuïtiever gebruik maken van ict zie ik dagelijks om me heen. Ik zie daarin ook verschillen met bijvoorbeeld leerkrachten en docenten die daar op een andere manier mee omgaan. Juist dat is de strekking van de passage van het whitepaper.

   Nogmaals, voor de volgende versie nemen we de passage nog eens onder de loep.

   Frank vd Oetelaar

 • Marcel van Heumen

  Beste Henk en Frank,

  Zojuist heb ik met veel interesse de whitepaper gedownload en de website verder bekeken. Mijn complimenten!

  Ik ben erg nieuwsgierig naar de verdere activiteiten en zal jullie
  initiatief met veel plezier volgen en indien nodig reageren op de inhoud!

 • lilian boonstra

  Mooi initiatief, dank!

  Kritische kanttekening: de eerste auto leek op op een koets. Verhaal is erg cognitief en instrumenteel. Graag toevoegen: hart, intuitie, luisteren, ontvangen, nieuwsgierigheid als kerncompetentie om te overleven. Hoe kunnen we Azie bijbenen?
  Groet! Lilian