Boekentips: Social media en 21st century skills in het onderwijs 3


boeken_social_media_21st_century_skills

Bij het leren in de 21e eeuw spelen 21st century skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol. Een manier om leerlingen in staat te stellen zich deze vaardigheden eigen te maken is het gebruik van social media in het onderwijs. Afgelopen week verschenen drie boeken waarin aandacht besteed wordt aan social media in het onderwijs.

Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs
Auteur: Erno Mijland
Oktober 2012

Sociale media veranderen op dit moment ingrijpend de manier waarop we met elkaar communiceren, samenleven, samenwerken en leren. Voor het onderwijs betekent dat: nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen. Zo kunnen we sociale media-toepassingen uitstekend inzetten ter ondersteuning van verschillende leeractiviteiten. Daarnaast is er de opdracht te werken aan de mediawijsheid van de huidige generatie leerlingen en studenten. Door ze te laten werken met sociale media en te laten reflecteren op het gebruik ervan, leren we jonge mensen hoe ze media op een gezonde, verstandige en pro-actieve manier kunnen gebruiken. Tot slot: sociale media bieden fantastische mogelijkheden om efficiënter samen te werken, de dialoog aan te gaan en te bouwen aan onze deskundigheid.

In Smihopedia beschrijft Erno Mijland (1966) zijn ideeën over de betekenis van de opkomst van sociale media voor het onderwijs en de vraag hoe je er als individuele leraar of als onderwijsorganisatie mee aan de slag kunt. Het boek is bedoeld voor professionals in alle vormen van onderwijs.

Klik hier voor meer informatie

BoekTweePuntNul200
HandBoekTweePuntNul
Initiatiefnemers: Louis Hilgers, Tessa van Zadelhoff
Oktober 2012

BoekTweePuntNul is een publicatie (boek + app) waarin lezers, kort maar helder, geïnformeerd worden over 200 Social Media applicaties, webtools en web 2.0 toepassingen. Op basis van co-creatie en crowdsourcing werkten 200 expert-auteurs mee aan dit project.

HandBoekTweePuntNul geeft handvatten waarmee sociale media optimaal ingezet kunnen worden op school. Niet alleen in de dagelijkse onderwijspraktijk, maar in de hele organisatie. Samen met BoekTweePuntNul200 is dit inspiratieboek onmisbaar in dit snel veranderende (digitale) tijdperk. Twaalf experts helpen u op weg.

Klik hier voor meer informatie