Bijdragen aan curriculum.nu, tweede consultatieperiode


curriculum.nuCurriculum.nu is het vervolg op de in 2015 door Platform Onderwijs2032 georganiseerde maatschappelijke dialoog georganiseerd over toekomstbestendig onderwijs. In januari 2016 werd op basis van deze dialoog en aanvullende verkenningen een eerste visie opgeleverd. Na uitgebebreid overleg met diverse organisaties en overheid is Curriculum.nu op- en ingericht. Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

In 2018 zijn negen ontwikkelteams gestart, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en uiteindelijk wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Met de opbrengst van het ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. In 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld.

Het onderwijsveld zelf wordt gevraagd actief mee te denken over en te reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams. Op dit moment betreft dat de tweede consultatieperiode die nog tot en met 6 juli 2018 open staat. Ook verder in het proces zijn nog mogelijkheden bij te dragen.

Zie en volg verder via https://curriculum.nu

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *