De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030


project-school-2030-Vlaanderen

Wat krijg je als je een team van 10 creatieve mensen van binnen en buiten het onderwijs 5 dagen laat denken en dromen over de school in 2030? Een zeer inspirerende video en lezenswaardig verslag van de gezamenlijke verkenning naar het ontwerp van het onderwijs van de toekomst.Een en ander is onlangs gepubliceerd als tussentijds resultaat van het toekomstproject ‘De school als leer- en werkplek in 2030′. In de vroege lente van 2013 startte een partnerschap van de Koning Boudewijnstichting, het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad op vraag van minister Pascal Smet met dit project. Het onderzoek legde de focus op competenties, nieuwe paradigma’s over leren en de rol van het onderwijzend personeel in de toekomst.

Tijdens een voorafgaande verkennende fase werd  de nodige literatuurstudie verricht en werden interviews afgenomen die hebben geleid tot een rijke waaier aan inzichten, ervaringen, verwachtingen en uitdagingen voor het onderwijs in Vlaanderen in 2030.

Op 20 november 2013 organiseerde het partnerschap een participatieve conferentie om de resultaten van het leerlab te verdiepen en te verfijnen met een bredere groep van stakeholders. Het partnerschap zal vervolgens de resultaten van de verkennende fase, het leerlab en de verslaggeving van de participatieve conferentie neerleggen in een globaal rapport en overhandigen aan de minister. Het toekomstproject verbreedt in 2014 tot een maatschappelijke dialoog die een breed draagvlak en betrokkenheid moet creëren.

Meer informatie over het project

Video ‘Toekomstproject onderwijs 2030’

Verslag van de gezamenlijke verkenning

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *