Negen lessen over onderwijs in 21st century skills 2


 Vertaalde samenvatting van http://asiasociety.org/education/learning-world/science-learning

Wereldwijd is het meest gehanteerde model van onderwijs nog steeds gebaseerd op kennisoverdracht. Leerkrachten en docenten bieden feitenkennis aan via lessen en lesboeken. Leerlingen en studenten worden voornamelijk beoordeeld op basis van toetsen en vastgestelde normeringen. Veel landen proberen de focus op kennisoverdracht te verminderen. Om een tweetal hoofdredenen wil dat vaak maar moeizaam lukken:

 • Onderwijssystemen zijn moeilijk te wijzigen.
 • Het kennisoverdrachtmodel vraagt minder disciplinaire en pedagogische deskundigheid van leraren en docenten dan het contrasterende ‘constructivistische’ model waarin leerlingen en studenten zelf actief (eerder dan passief) werken aan vaardigheden en kennis.

Via het model van kennisoverdracht krijgen leerlingen en studenten de kans om kennis tot zich te nemen. Opvallend genoeg krijgen ze vaak niet de kans om deze in andere contexten toe te passen, in te zetten bij het oplossen van problemen, of gebruik te gebruiken om creativiteit te ontwikkelen. Daarom is het model niet de meest effectieve manier om 21st century skills te ontwikkelen.

De wetenschap van het leren

Hong Kong en Shanghai, twee van de hoogst presterende systemen in de wereld, verhuisden een decennium geleden weg van het model van kennisoverdracht. In de hervormingen zien ze leerlingen en studenten als holistische lerenden, mobiliseerden ze brede sociale steun en evenwichtig gecentraliseerde versus gedecentraliseerde controle. Hoe deden ze dat?

Het begon met een decennium van empirisch onderzoek over hoe individuen kritische lessen leren. Lees het volledige verslag van het onderzoek op http://asiasociety.org/files/rand-1012report.pdf

De wetenschap van het leren kan worden samengevat in negen punten die allemaal gaan over hoe studenten 21st century skills kunnen leren en hoe pedagogiek nieuwe leerbehoeften kan creëren. Veel van de lessen, met name metacognitie, teamwork, technologie en creativiteit, zijn ook de vaardigheden van de 21ste eeuw. In het document worden de negen lessen nader omschreven en uitgewerkt:

 1. Make It Relevant
 2. Teach Through the Disciplines
 3. Simultaneously Develop Lower- and Higher-Order Thinking Skills
 4. Encourage Transfer of Learning
 5. Teach Students to Learn to Lear
 6. Address Misunderstandings Directly
 7. Understand That Teamwork Is an Outcome and Promotes Learning
 8. Exploit Technology to Support Learning
 9. Foster Students’ Creativity

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 gedachten over “Negen lessen over onderwijs in 21st century skills