Onderwijs, kennissamenleving, 21st century skills en verkiezingen 1


Verkiezingen en 21st century skills

Met de verkiezingen voor de deur buitelen politieke partijen over elkaar heen om de eigen verkiezingsprogramma’s onder de aandacht van de stemmers te brengen. Een prima gelegenheid om eens te kijken of we vanaf het najaar een brede maatschappelijke discussie over 21st century skills in het onderwijs kunnen verwachten. Een snelle scan van de programma’s van de zes grootste partijen met een, wat mij betreft, teleurstellend resultaat.

Vooropgesteld, een brede maatschappelijke discussie lijkt me op zijn plaats. In het whitepaper ‘21st century skills in het onderwijs’ heb ik eerder al onderbouwd waarom andere vaardigheden van belang zijn in de kennissamenleving. Afgelopen week werd dit in de praktijk nog geïllustreerd met het artikel ‘Nieuwe banen door innovatie’. Afgelopen jaar zijn in het Kennispark Twente bijna vijfhonderd nieuwe banen ontstaan. Een mooie ontwikkeling die laat zien dat het loont te investeren in de kennissamenleving. Een andere reden om het onderwerp hoog op de agenda te zetten is de onbekendheid met 21st century skills onder ouders. ‘Ouders verliezen massaal vertrouwen in Nederlands onderwijs’ kopte een artikel op Joop.nl. Enthousiast en uitgaande van mijn referentiekader klikte ik de link in de tweet aan. Het artikel schetst echter een geheel andere opbrengst van een onderzoek dan wat ik had gehoopt. Ouders vragen om strengere leerkrachten, hardere exameneisen, betere feitenkennis, minder zelfontplooiing. In de reacties onder het artikel vind ik een mengelmoes van medestanders en tegengeluiden die een in een andere richting wijzen.

De vraag rees of politieke partijen in de verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan de rol van het onderwijs in de zich ontwikkelende kennissamenleving. In de verschillende uitzendingen en debatten op tv heb ik het onderwerp helaas nog niet langs zien en horen komen. Daarom een snelle scan van een aantal verkiezingsprogramma’s gemaakt. Op de websites van PVDA, D66, SP, VVD, GroenLinks en CDA vind ik de aandachtspunten voor het onderwijs. Termen die me bij alle partijen het meest opvallen zijn:  beroep van leerkracht, prestatiebeloning, rol inspectie, basisvaardigheden als rekenen en taal, zwakke scholen, ontwikkelingsachterstanden, brede scholen, vroegtijdig schoolverlaten en bestuursmodellen.

Geen van de genoemde partijen besteedt expliciet aandacht aan de relatie tussen de kennissamenleving en het onderwijs en de vraag of er meer aandacht moet komen voor 21st century skills. Jammer, een gemiste kans lijkt me…

Update 04 september 2012

Met dank aan Willem Karssenberg kwam ik vandaag op deze tweet: ‘Politici vluchten voor digitaal onderwijs! (zegt Ed Nijpels in de Volkskrant)’
Een mooi artikel waarin Ed Nijpels de politiek oproept aandacht te besteden aan de noodzaak van een digitale revolutie in het onderwijs. In het artikel wordt zelfs een rekenmodel voor bekostiging voorgelegd.
Enige punt van aandacht lijkt me de vraag of het onderwijs met alleen het digitaliseren van schoolboeken de gewenste ontwikkeling kan door maken. Ik voeg er dan ook graag een pleidooi voor een maatschappelijke discussie over 21st century skills aan toe.


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “Onderwijs, kennissamenleving, 21st century skills en verkiezingen