Onderwijsraad pakt flink uit met drie adviezen december 2018


OnderwijsraadDe Onderwijsraad heeft half december 2018 een drietal adviezen gepubliceerd: ‘Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel’, ‘Toets wijzer’ en ‘Curriculumvernieuwing’, In de adviezen wordt een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren beschouwd, voorzien van bezinningen en adviezen.

Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

In dit advies van de Onderwijsraad wordt geconstateerd dat de organisatie van het onderwijs problematisch is als het wordt afgezet tegen maatschappelijke ontwikkelingen. Zo komen bijvoorbeeld jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar veel te weinig tegen. Daarnaast is plaatsing in het VO steeds bepalender voor het eindniveau en is er te weinig ruimte voor permanente educatie.

Toets wijzer

De Onderwijsraad heeft geconstateerd dat toetsen en examens momenteel te weinig bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. In voorliggend advies wordt een aanpak voorgesteld om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk.

Curriculumvernieuwing

In het voorjaar van 2019 worden de resultaten van Curriculum.nu gepresenteerd. Binnen dat platform hebben leraren, schoolleiders en scholen gewerkt aan de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in de toekomst moeten kennen en kunnen. Op basis van de uiteindelijke resultaten en verdere besluitvorming zal de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een besluit moeten nemen om de kerndoelen en eindtermen al dan niet te actualiseren.
De Onderwijsraad heeft zich gebogen over de vraag: Hoe kan curriculumvernieuwing zo worden georganiseerd dat het een duurzame bijdrage levert aan onderwijskwaliteit?

De drie adviezen van de Onderwijsraad december 2018 zijn te lezen op de website: https://www.onderwijsraad.nl/

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *