SER verkenning digitalisering en 21st century skills


SER verkenning en werkagenda digitaliseringIn de SER verkenning van eind oktober 2016 heeft de commissie Robotisering en Arbeid de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Deze commissie van de SER (Sociaal-Economische Raad) heeft zich gebogen over de gevolgen van de digitalisering van onze samenleving. Wat betekenen de technologische voor Nederland? In de SER verkenning is daarnaast aandacht voor het belang van samenstellen van een gezamenlijk werkagenda.

De SER verkenning gaat uit van de constatering we wereldwijd aan de vooravond van de vierde industriële revolutie staan. Deze transitie heeft ook grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Technologische innovaties gebaseerd op ICT zorgen er voor dat de manier waarop we leven, werken en ondernemen sterk gaat veranderen.

In deze verkenning richt de SER zich op de uitgangspunten die bij die verandering voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie van belang zijn. In de fase van transitie waarin Nederland zich momenteel bevindt vraagt dit om een gezamenlijke aanpak van in elk geval de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. In relatie tot onderwijs wordt in deze verkenning het belang van ontwikkelen van 21st century skills veelvuldig besproken. Al vanaf jonge leeftijd moeten leerlingen meer ruimte dan nu krijgen om deze vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Competenties
Mede onder invloed van digitalisering is het steeds belangrijker om naast specifieke beroepsgerichte vaardigheden de meer algemene (beroeps)vaardigheden op peil te houden, flexibel te zijn en een open leerhouding te hebben. Dat vergemakkelijkt de
overgang naar andere functies binnen bedrijf of een nieuwe baan elders. Vanwege de snelle veroudering van kennis en vaardigheden worden scholing en ontwikkeling steeds belangrijker. Het versterken van effectieve vormen van leren op de werkplek is zeker zo belangrijk. Dat kan zijn door vormen van informele scholing, learning by doing, maar ook taakroulatie en bewuste aandacht voor talentontwikkeling. De SER besteedt in diverse trajecten aandacht aan deze problematiek. Startpunt is de notie dat ‘een leven lang leren’ in alle opleidingen aan de orde komt.

Deze publicatie betreft een ‘ministersversie’, gericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr.dr. L.F. Asscher. Deze verkenning loopt vooruit op de officiële SER-uitgave.

De SER verkenning is, samen met een persbericht over de SER verkenning, toegevoegd aan het overzicht op https://www.21stcenturyskills.nl/onderzoek/

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *