8 nieuwe leerarrangementen als bron van inspiratie


leerarrangementen november 2016Zowel tijdens teamontwikkeltrajecten, bovenschoolse trajecten als de landelijke basisopleiding ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ ontwerpen deelnemers op de tweede dag leerarrangementen die in de praktijk worden uitgevoerd. Op de derde dag gebruiken we diverse werkvormen om er tijdens de ochtend op terug te kijken en op te reflecteren. Leraren delen op deze manier kennis en ervaringen en wisselen daarmee meteen inspirerende voorbeelden uit de praktijk uit. Vaak worden deze door de overige deelnemers gebruikt als bron van inspiratie en om te worden aangepast voor eigen gebruik.

Op 20 januari 2017 sloot de groep van het landelijk traject van november 2016 af met een derde dag. Ook op deze derde dag zijn de deelnemers met name erg enthousiast over zaken als betrokkenheid van leerlingen, de kwaliteiten en talenten die bij deze manier van werken naar boven komen en de mate van zelfsturing die te zien is. Voor vrijwel iedereen zijn het belangrijke redenen om ook komende jaren verder te gaan met ontwerp en uitvoeren van uitdagende en betekenisvolle leerarrangementen.

De leerarrangementen die zijn ontworpen en uitgevoerd verwerken we in onderstaande opsomming. We hopen dat ze een bron van inspiratie voor je zijn om ze, met aanpassingen naar je eigen context, te herontwerpen en uit te gaan voeren.

leerarrangementen november 2016Leerarrangementen Basisonderwijs:

 • Leerlingen van een bovenbouw ontwerpen en realiseren samen met buurtbewoners en de gemeente een wijktuin voor leerlingen en buurtbewoners.
 • Leerlingen van een groep 6 maken een digitale gezondheidskrant.
 • Leerlingen van groep 8 stellen een digitaal reisadvies samen voor de juf die in mei op vakantie gaat naar Japan.
 • Leerlingen van groep 8 organiseren een tentoonstelling over het ontstaan van vulkanen en gebergten.
 • Leerlingen van groep 8 ontwikkelen en website over de belangrijkste gebeurtenissen in de 20e eeuw en ontwerpen een quiz voor elkaar over de onderwerpen.

Leerarrangement ZML onderwijs:

 • Leerlingen ontwerpen en realiseren een kunstwerk voor aan de wand in de aula.

Leerarrangementen voorgezet onderwijs:

 • Leerlingen ontwikkelen video’s over gelezen boeken en delen die binnen school.
 • Leerlingen maken vlogs over de school die worden getoond aan leerlingen van groep 8 tijdens de open dag.

Namens de deelnemers succes met het herontwerp en veel leerplezier in de praktijk!!!

leerarrangementen november 2016Opbrengsten basisopleiding 12st century skills, groep november 2016

Op de laatste dag laten we deelnemers ook terugkijken op de opbrengsten van de drie dagen onderwijs ontwikkel en –ontwerptijd:

Opbrengsten  1:

We wilden bij deze cursus graag ervaringen uitwisselen, tips voor de invulling van talenttijd en meer leren over wat nu 21e eeuwse vaardigheden zijn. Daarbij wilden we graag beter nadenken over de doelen van de projecten binnen talenttijd.

Onze opbrengsten:
– een beter inzicht in de 21e eeuwse vaardigheden en de verschillende coderingen.
-interessante links die we kunnen gebruiken bij de arrangementen.
-een beter inzicht van het zinvol maken van opdrachten
-een eerste opdracht voor talenttijd en een tweede opdracht in ons achterhoofd.
-enthousiasme!

Opbrengsten  2:

We kunnen arrangementen ontwikkelen waarbij de kinderen zelf vaardigheden ontwikkelen.
2. Door ze vragen te stellen over het proces en het eindproduct.
3. We hebben voldoende informatie om een presentatie voor het team voor te bereiden.
4. We kunnen voorbeelden geven, de informatie van de cursus, ons eigen enthousiasme. En we kunnen leerarrangementen gaan maken passend bij het thema van Alles-in-1 (wereldoriëntatie) in groep 5 t/m 8.

Opbrengsten  3:

 • Een leerarrangement verhogen m.b.v. het coderingsschema, waardoor de kwaliteit verbetert.
 • Tijdens de bijeenkomsten hebben we inspiratie, tools gekregen.
 • Hoe kun je andere leerkrachten enthousiasmeren.
 • Andere kijk naar de zaakvakken en hier de tools en inspiratie bij gebruiken.
 • ICT krijgt een boost. Het wordt nu goed ingezet naast de methodegebonden software.
 • Update van je onderwijs.
 • Meer leerarrangementen bedenken uitvoeren.
 • Kinderen meer gemotiveerd in betekenisvolle situaties.

Opbrengsten  4:

Mijn doel met deze cursus is: de geijkte paden juist niet bewandelen. Niet meegaan in het huidige systeem. Een andere manier van denken introduceren bij leerlingen én collega’s. Wanneer de leerlingen enthousiast zijn en de olievlek zich verspreid, kan de school niet meer achterblijven.
Vooralsnog is het een kwestie van doorgaan en niet opgeven om een nieuwe werkmethode toe te passen.

Opbrengsten  5:

Mijn doel met deze cursus is: MUREN DOORBREKEN
Uit het standaardpatroon en naar een nieuwe manier van leren op mijn school.
Belangrijk hierbij is het stigma van de wijk doorbreken. Van gedemotiveerde leerlingen naar betrokken en gemotiveerde leerlingen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *