KNAW: Advies Digitale geletterdheid in het VO


KNAW: Advies Digitale geletterdheid in het VODe Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft op 29 januari 2013 het advies ‘Digitale geletterdheid in het VO’ overhandigd aan André de Jong, directeur-generaal Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW. In het advies pleit de KNAW pleit voor krachtige vernieuwing van het informaticaonderwijs havo/vwo. De commissie die het advies samenstelde constateert dat, ondanks de noodzaak leerlingen voor te bereiden op de kennissamenleving en de daarbij behorende 21st century skills, het onderwijs daarin tekort schiet.

De KNAW stelt voor Informatiekunde en Informatica op havo/vwo te herontwerpen. Basis hiervoor is de observatie dat beide vakken serieus tekortschieten wat betreft inhoud, kwaliteit en positie. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van leraren.

Hoewel het Primair Onderwijs (PO) in het advies buiten de opdracht viel, adviseert de KNAW ook daar structureler aandacht te besteden aan digitale informatie en communicatie.

Het persbericht, inclusief het volledige ‘Advies Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs’ is te vinden op http://www.knaw.nl/Pages/DEF/34/311.bGFuZz1OTA.html

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *