Verslag SER dialoogbijeenkomsten over leren in de toekomst


SERDe SER (Sociaal-Economische Raad) heeft begin 2015 een actieve verkenning met het werkveld uitgevoerd rondom het thema ‘Leren in de toekomst’. Onderwijsprofessionals, praktijkdeskundigen en andere experts zijn uit het hele land naar Den Haag gekomen om met de leden van de SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken van gedachten te wisselen over de skills van de toekomst, een leven lang leren en de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. De opbrengsten van drie inspirerende dialoogbijeenkomsten zijn samengevat in een verslag.

Het kabinet ziet dit SER-rapport als een belangrijke opstap naar een brede, meerjarige opdracht en nodigt de SER uit het goede werk voort te zetten richting een langetermijn skills agenda voor een ambitieuze leercultuur. De OECD zal hierbij ondersteuning bieden door met internationale analyses, vergelijkingen en best practices tot een skills-strategie te komen die specifiek op de Nederlandse situatie is afgestemd en toegesneden op onze sterke en zwakke punten. Het kabinet vraagt de SER betrokken partijen en netwerken te activeren, aansluiting te vinden bij ontwikkelingen in de praktijk en draagvlak te creëren.

Onze samenleving moet een sterkere leercultuur krijgen en meer responsief worden. Daartoe is het nodig dat de beroepsbevolking skills ontwikkelt die zijn toegerust op de toekomst. Het gaat niet alleen om kennis en cognitieve skills, maar ook om menselijke en sociale eigenschappen, zoals creativiteit, sociale skills, leren leren, motivatie, zelfreflectie en identiteit.

Het verslag van de SER is, samen met een brief van minister Bussemaker van OCW, toegevoegd aan het overzicht op https://www.21stcenturyskills.nl/onderzoek/

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *