Zoek resultaten voor : leerarrangementen


teamontwikkeltraject leren in de 21e eeuw en 21st century skills

Teamontwikkeltraject Leren in de 21e eeuw en 21st century skills

Een teamontwikkeltraject is geschikt om je als team (verder) te ontwikkelen op gebied van vormgeven en ontwerpen van uitdagend en betekenisvol onderwijs. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en worden op basis van overleg en samenspraak samengesteld. Een teamontwikkeltraject kan worden samengesteld voor bijvoorbeeld schoolteams (PO), voor bovenschoolse groepen leerkrachten en/of […]


Verdiepingsdag Escaperoom Onderwijs

Escaperoom in het onderwijs Een dag lang verdiepen in de mogelijkheden van een escaperoom in het onderwijs en er meteen een ontwerpen om te gebruiken in je eigen praktijk. Dat is wat centraal staat op deze verdiepingsdag. Deelnemers aan deze dag verwerven inzichten in hoe je een escaperoom kunt ontwikkelen […]

escaperoom-onderwijs

Leerarrangement ‘Smooth ist ie!’

Een groeiende wereldbevolking, steeds meer mensen die in stedelijk gebied gaan wonen, klimaatveranderingen en effecten daarvan op de voedselproductie maken dat we anders moeten gaan telen om in gezonde voeding te kunnen blijven voorzien. Lokaler, veiliger, sneller, toch divers en met respect voor mens en milieu zijn de uitdagingen van […]


Opleiding Design Thinking en 21st century skills

Design Thinking biedt nieuwe kansen voor vernieuwend onderwijs. Het is dan ook begrijpelijk dat een toenemend aantal scholen, onderwijsorganisaties en leraren zich in het onderwerp verdiepen.Voor meer informatie over Design Thinking en de kansen voor het onderwijs, zie het nieuwsbericht op https://www.21stcenturyskills.nl/design-thinking-en-de-kansen-voor-het-onderwijs/. Onderstaand meer info over onze opleiding Design Thinking. […]


Design-Thinking-onderwijs

Design Thinking en de kansen voor het onderwijs 4

Design Thinking biedt nieuwe kansen voor vernieuwend onderwijs. Het is dan ook begrijpelijk dat een toenemend aantal scholen en onderwijsorganisaties zich in het onderwerp verdiepen.  Samen met Inge van Lierde van Innospirit ontwikkelden we nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor scholen, leraren en management. Op hoofdlijnen volgen we daarin twee lijnen. Enerzijds de […]


Verdiepingsdag Creatief en Probleemoplossend Denken

Creatief en probleemoplossend denken, vaardigheden die een belangrijk onderdeel vormen van 21st century skills. Op vraag van het onderwijsveld organiseren we daarom verdiepingsdagen ‘Creatief en Probleemoplossend Denken in het onderwijs’, zowel landelijk als op locatie. Op vrijdag 10 maart 2017 organiseren we in Utrecht een landelijke variant van deze dag. […]

creatief-denken-in-onderwijs

creatief-denken-in-onderwijs

Verdiepingsdag Creatief Denken

Creatief Denken in het onderwijs Een dag lang verdiepen in creatief denken in het onderwijs en de opbrengsten direct vertalen naar je eigen praktijk. Op deze verdiepingsdag staan vragen centraal als: Hoe zorg je er voor dat leerlingen ruimte krijgen om een innovatieve en creatieve mindset te ontwikkelen? Hoe zorg […]


Breinkennis en 21st century skills

Op vrijdag 16 december 2016 organiseren we een dag over Breinkennis en 21st century skills. Samen met Kees Vreugdenhil, auteur van ‘Breinkennis voor opvoeding en onderwijs’, staan we deze dag stil bij de ontwikkeling en de werking van het brein. Tijdens de ochtend volgen we aan de hand van informatieblokken […]


Verdiepingsdag Breinkennis

Breinkennis voor onderwijs ‘Minder lesgeven, meer leren!’ Een dag lang verdiepen in Breinkennis en deze direct vertalen naar je eigen praktijk. Dat is wat centraal staat op deze verdiepingsdag. Deelnemers aan deze dag verwerven inzichten in de bouw en werking van het menselijk brein in ontwikkeling. Relevante gegevens uit hersenonderzoek […]


voorinschrijving boek

Inspiratieboek in januari 2017

Samen met 10 experts en 10 co-auteurs werken we momenteel aan een inspiratieboek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’. Het boek wordt in januari 2017 uitgegeven door uitgeverij BoekTweePuntNul. Het boek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ bestaat uit theoretische achtergronden, aangevuld met hoofdstukken […]


Boek ‘Leren in de 21e eeuw’

Vanaf eind januari 2017 is het boek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ beschikbaar. Het is samengesteld als inspiratieboek met informatie en beelden voor betrokkenen en geïnteresseerden in en rond het basis- en voortgezet onderwijs. In het boek zijn ook leerarrangementen uitgewerkt waarmee leraren direct aan in […]

voorinschrijving boek

Leerkrachten SKO delen ervaringen met collega’s

De Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO), Ontwerpers van onderwijs, telt 27 basisscholen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. Vanaf 2014 hebben zowel de ichoaches als een grote groep belangstellenden leerkrachten van de scholen deelgenomen aan diverse traject basisopleiding 21st century skills. Tijdens deze bijeenkomsten hebben ze gewerkt aan leerarrangementen die ook […]


leerarrangement de drogisterij

Leerarrangement De Drogisterij

Op Basisschool De Wegwijzer in Tilburg hebben leerlingen van groep 7 van Norman de Lange afgelopen periode gewerkt aan het leerarrangement: De Drogisterij. Ze hebben daarvoor zelf producten als shampoo, badzout, tandpasta, hoestdrank, haargel en superslijm ontwikkeld. Daarnaast hebben ze verpakkingen en etiketten ontworpen en zijn ze aan de slag […]


Basisopleiding 21st century skills 86

De basisopleiding 21st century skills in het onderwijs is bedoeld voor leerkrachten en docenten in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs die aan de slag willen met het samenstellen van leerarrangementen waarin leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden te ontwikkelen. De basisopleiding kent een sterk praktijkgericht karakter, opbrengsten worden direct […]

leerarrangementen_november_2016_02

Workshop 21st century skills 28

Tijdens de workshop 21st century skills constateren we dat de maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in […]


Modellen

Modellen kunnen een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken welke vaardigheden van belang zijn in het onderwijs. Ze bieden een abstract en schematisch weergave van componenten en uitgangspunten. In onderstaand overzicht een aantal modellen waarin aandacht besteed wordt aan: 21st century skills Inzichten in leren Implementatiestrategieën Modellen ingedeeld naar categorieën: […]